Kalendarz Konkursu

 
 • 17.10.2018 – Wyniki kwalifikacji i podanie ich zespołom
 • 19.10.2018 – Udostępnienie materiałów szkoleniowych
 • 24.10.2018 Stacjonarna sesja inauguracyjna i podjęcie przez zespoły 1. decyzji próbnej
 • 29.10.2018 – Podjęcie przez zespoły 2. decyzji próbnej
 • 05.11.2018 – Wyniki 2. decyzji próbnej i komentarz mentora

Rozpoczęcie rywalizacji konkursowej

 • 09.11.2018 – 1. decyzja Zespołów (do 14.00)
 • 15.11.2018  – wyniki 1. decyzji – komentarz mentora
 • 21.11.2018 – 2. decyzja Zespołów (do 14.00)
 • 27.11.2018 – wyniki 2. decyzji – komentarz mentora
 • 03.12.2018 – 3. decyzja Zespołów (do 14.00)
 • 07.12.2018 – wyniki 3. decyzji – komentarz mentora
 • 13.12.2018 – 4. decyzja Zespołów (do 14.00)
 • 20.12.2018 – wyniki 4. decyzji – komentarz mentora
 • 07.01.2019 – 5. decyzja Zespołów (do 14.00)
 • 11.01.2019 – wyniki 5. decyzji – komentarz mentora
 • 17.01.2019 – 6. decyzja Zespołów (do 14.00)
 • 23.01.2019 – wyniki 6. decyzji – komentarz mentora
 • 29.01.2019 – 7. decyzja Zespołów (do 14.00)
 • 04.02.2019 – wyniki 7. decyzji – komentarz mentora
 • 08.02.2019 – 8. decyzja  (do 14.00)
 • 14.02.2019 – komentarz cząstkowy mentora do 8. decyzji
 • 12.03.2019 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – Stacjonarna sesja finałowa i ogłoszenie wyników
page